Intern reglement

Artikel 1

Leden verklaren zich akkoord, door betaling van het lidgeld, met het intern reglement en de statuten van de Velo-Club Nossegem vzw. De statuten kunnen geraadpleegd worden op de website en zijn ter inzage bij de bestuursleden.


Artikel 2

Fietsende leden zijn verplicht zich aan te sluiten bij de Vlaamse Wielrijdersbond onder het lidnummer 1027. Men kan als alleenstaande of als gezinsleden wonende op hetzelfde adres aansluiten. Door dit lidmaatschap zijn onze leden en hun gezin rechtstreeks aangesloten voor een persoonlijke verzekering bij de verzekeraar Ethias. De individuele sportverzekering bij de VWB dekt de burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en rechtsbijstand tijdens het sporten gedurende het ganse kalenderjaar.


Artikel 3

Deelname kinderen:
Kinderen tussen 10 en 16 jaar mogen naar eigen keuze met alle verschillende ploegen meefietsen op voorwaarde dat ze door een volwassene ouder dan 21 jaar begeleid worden. De volwassene staat in voor het meefietsend kind. Net als andere leden, moet het kind verzekerd zijn via de Vlaamse Wielrijdersbond. Lidmaatschap bij Velo-Club Nossegem vzw is gratis voor kinderen tussen 10 en 16 jaar. Onder 10 en 16 jaar moet worden verstaan: Het jaar waarin het kind 10 resp. 16 wordt. B.v. een kind geboren in 2004, mag meefietsen vanaf de seizoenstart 2014.


Artikel 4

De fiets moet in zeer goede staat zijn, vooral de remmen en de banden. Banden hard genoeg oppompen. Vertrekken met een gebroken spaak is niet toegestaan.

Artikel 5

De clubkledij wordt bij alle sportieve activiteiten gedragen. Het schoeisel moet aangepast zijn aan de sport. Bij voorkeur worden fietsschoenen gedragen. Een fietshelm is altijd verplicht.


Artikel 6

We rijden altijd met twee naast elkaar, nooit met drie (verboden door de wegcode) We laten geen openingen tussen de fietsers. We rijden uiterst rechts van de baan.

Artikel 7

De baankapiteins (door de club aangewezen): Zij alleen beslissen hoe de rit gereden wordt en langs waar. Bij het oversteken van de rijweg worden we steeds bijgestaan door de baankapiteins. Iedereen steekt gelijk de rijweg over, dit om het verkeer zo weinig mogelijk te hinderen en op te houden.

Artikel 8

Indien het aantal fietsende leden lager is dan 15 moet men op het fietspad rijden. Vanaf 15 fietsende leden mag op de rijbaan gereden worden, twee aan twee en in een gesloten groep, niet meer dan de helft van de rijweg innemend.


Artikel 9

Regenweer:
Als er bij regenweer mensen komen, dan wordt er gereden. Dit kan ook ingeval er geen baankaptein aanwezig is. Dan spreekt de groep onderling af hoe er gereden wordt. Het bestuur van Velo-Club Nossegem vzw beslist tijdens een bestuursvergadering ingeval van twijfel of discussie of de regenrit meetelt voor de aanwezigheden.


Artikel 10

We vertrekken altijd aan de overzijde van het lokaal "De Koperen Kraan" in Nossegem, tenzij anders wordt medegedeeld.


Artikel 11

Deelnemende fietsers (ook niet-leden) melden voor het vertrek hun aanwezigheid bij één van de baankapiteins (te herkennen aan hun belgische driekleur band om de linker arm).

Artikel 12

Tijdens het rijden respecteren we de geldende verkeersregels. Gebruik van een mobiele telefoon tijdens het rijden is niet toegestaan.

Artikel 13

"Samen uit, samen thuis":
We laten niemand achter.
Iedereen die meerijdt komt samen met de anderen terug thuis.


Artikel 14

Ongevallen tijdens ritten:
Ingeval van ongeval tijdens een rit op de planning van Velo-Club Nossegem vzw verwittigt een baankapitein of fietsend lid iemand van het bestuur zodat de club officieel op de hoogte is. Afhankelijk van de ernst van het ongeval kan dit ook achteraf gebeuren. Het bestuur zal daarop een vergadering organiseren met de betrokkenen en de rol van moderator opnemen ingeval van discussies.


Artikel 15

E-bikes:
E-bikes, die op welke wijze ook, niet conform de wetgeving werden aangepast, zijn niet toegelaten.

Samen uit, Samen thuis!

Contacteer ons:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

VOLG ONS OP:

Velo-Club Nossegem vzw
p/a Akkermuntstraat 4    1930 Zaventem
0439.508.483 | RPR, Brussel
www.vc-nossegem.be   Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.